• pcmtu@traderha.com
  • @PCMTU_SUPPORT
  • LiveZilla Live Chat Software
روانشناسی در معامله گری

روانشناسی در معامله گری

تاریخ آغاز دوره جدید: روز جمعه 18 بهمن 98

نحوه برگزاری: بصورت آفلاین است. 1 ویدئو در 1 جلسه برای دانشجویان ارسال میگردد. این ویدئو تا ساعت 20 روز یاد شده به ایمیل دانشجویان ارسال خواهد شد.

توضیحات:

  1. در این درس با تاثیر مسائل روانشناسی در ترید و بازارهای مالی آشنا خواهید شد.
  2. این یک درس اختیاری است لذا پروژه، آزمون و امتیاز هدیه ندارد.

نکته: این درس برای تمامی دانشجویان شاغل در هر 3 ترم ارائه شده و گذراندن آن در هر زمانی مجاز است. 

اطلاعات درس

کد درس

وضعیت درس

مهلت ثبت نام

تاریخ ثبت

مدرس

ظرفیت

مدت زمان

پیش نیاز ها

- آموزش کار با سایت و کابین
- مقدمات و مفاهیم فارکس
- آموزش متاتریدر مقدماتی

قیمت درس